Dějepisná olympiáda – okresní kolo

18. ledna proběhlo v Přerově okresní kolo Dějepisné olympiády pro vyšší ročníky gymnázií. Tento ročník nazvali autoři testů „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.”. Dějepisná olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a je organizována ve dvou kategoriích a ve čtyřech soutěžních kolech.

Organizátorem okresního kola bylo SVČ Atlas a Bios Přerov. Školu jela reprezentovat tři děvčata – vítězky z kola školního. Děvčata byla velmi úspěšná: Anežka Míšová ze sexty obsadila 2. místo a Lenka Kusáková ze septimy se umístila na 3. místě. Blahopřejeme, děkujeme a přejeme hodně úspěchů v kole dalším.