S Marií Terezií po Rakousku a Uhersku

Instrukce o platbě druhé zálohové splátky zájezdu „S Marií Terezií po Rakousku a Uhersku“

Platba převodem na účet Nadačního fondu při Gymnáziu v Kojetíně

Číslo účtu:                  1881008399/0800 (Česká spořitelna a.s.)

Identifikace platby:    do zprávy pro příjemce uveďte prosím žákovo JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TŘÍDU, ZÁJEZD

                                               př. Josef Novák, V3 nebo 3.r, Zájezd

Termín platby:           splatnost do 25.3.2024          

Částka:                       2445,-Kč

Pozn. Netýká se těch účastníků, kteří k termínu 29.10.2023 uhradili celou částku 4890,-Kč.