Viděli jsme „Jiříkovo vidění“

V pátek 1. března se ve škole objevila paní režisérka Marta Kovářová se svým filmem Jiříkovo vidění, aby ho představila našim studentům. Nebyla to obyčejná režisérka, byla opravdu neobyčejná :-). Ač má vystudovanou Fakultu výtvarného umění na VUT v Brně a aplikovanou fyziku na Přírodovědecké fakultě MU, pustila se do zpočátku amatérského natáčení filmu s environmentálním tématem. Prostě jen chtěla pomoci svému tatínkovi materiálnímu fyzikovi Jiřímu Svobodovi šířit jeho myšlenku globální uhlíkové daně, která by mohla pomoci řešit nadměrné vypouštění oxidu uhličitého. A my jsme tak měli možnost nahlédnout nejenom do profesního života vědce, ale také do jeho soukromí. Velmi pozitivně se celým filmem prolínala pospolitost rodiny, vzájemná láska a respekt. Důležitým poselstvím filmu je myšlenka, že pokud něčemu věříte, jděte si za tím. Nemusí to vždy napoprvé vyjít, ale nesmíte se vzdát, vyjde do třeba napodruhé, napotřetí. Anebo se to jen o kousek posune správným směrem :-).

Na gymnázium nepřijela Marta Kovářová sama. Doprovázel ji Pavel Bednařík, který se dlouhodobě věnuje filmové výchově a v tomto projektu má na starosti komunikaci se školami. Společně s Martou po projekci připravili pro žáky úkoly, které ve skupinkách zpracovali. Všichni zúčastnění žáci si zaslouží velikou pochvalu, protože výstupy, které předvedli za velmi krátkou dobu, byly krásné a Martu i jejího tatínka moc potěšily.

Pokud byste chtěli vědět víc o filmu nebo myšlence globální uhlíkové daně, podívejte se na stránky https://www.filmjirikovovideni.cz/ nebo https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2008/cislo-9/uhlikova-dan.html.