Březen – měsíc prevence

Během celého měsíce března 2024 pobíhala na GKJ akce Skupiny preventistů „Březen – měsíc prevence“. Jednalo se o prevenci rizikového chování, kdy si samotní žáci připravili pro své spolužáky přednášky s aktuálními tématy a během uplynulého měsíce je prezentovali v jednotlivých ročnících.

Výběr tematických přednášek byl proveden na základně celoškolního dotazníku, který vyhodnotil jako největší rizikové chování tato témata: Návykové látky včetně energetických nápojů, Efektivní učení a xenofobie/rasismus.

Podařila se nám také zprostředkovat spolupráce mezi GKJ a ZŠ Chropyně, odkud pochází někteří studenti našeho gymnázia, tudíž návrat do těchto prostor uvítali s nadšením. Forma participace byla společně zapůsobit na žáčky 4. a 5. tříd a obohatit je o důležité informace týkající se návykových látek, jedů a energetických nápojů. Děvčata ze Skupiny prevence při GKJ odprezentovala celkem tři hodinové přednášky a nezalekla se ani četných a mnohdy záludných otázek zvídavých dětí. Osobně si myslím, že celou akce zvládli všichni aktéři bravurně. Zjistili mnoho zajímavých informací, dopídili se mnohačetných souvislostí a navíc byli obohaceni o zkušenost předstoupit před mnohdy neznámé tváře a prodat své znalosti.

Všem přednášejícím děkujeme za perfektní výkony