Soutěž Zázraky vody

V letošním školním roce se věnujeme ve Světové škole tématu VODA. U příležitosti Světového dne vody 22. března proběhly v týdnu od 18. do 22. 3. na gymnáziu speciální hodiny, které se zabývaly tématem vody v různých předmětech (přírodopis, zeměpis, čeština, angličtina, matematika, dějepis). Právě na Světový den vody vyvrcholila tematická výuka soutěží Zázraky vody. Soutěže se zúčastnily trojice žáků napříč celým gymnáziem. Soutěž byla sestavena v podobném duchu jako televizní zábavná soutěž Zázraky přírody. Jednalo se tedy o vědomostní soutěž propojenou s pokusy s vodou. Dva pokusy jsme si vyzkoušeli naživo, dalších sedm natočily na video členky týmu Světové školy Anička, Míša, Lenka, Ema, Emilka a Nelka (Díky, holky!). Cílem soutěže bylo v prvé řadě pobavit zúčastněné, rozšířit jejich znalosti o vodě a potrénovat rychlé rozhodování během 20 sekund vyměřených webovou aplikací Kahoot! A zdá se, že se soutěž povedla, protože se někteří soutěžící ptali, jestli se bude v příštím roce podobná akce opakovat.

Všichni si odnesli sladkou fairtradovou odměnu, ale „bedna“ patřila jen třem třídám:

  1. místo – 3. ročník (tým Michal Malčík, Tomáš Majer, Martin Káňa), 19 301 bodů
  2. místo – 2. ročník (tým Hana Žemličková, Tobiáš Hrabal, David Traxmandl), 15 009 bodů
  3. místo – septima (tým Tereza Žáková, David Vrba, Adam Hýsek), 14 500 bodů

Za zmínku stojí i další dvě třídy, které dokázaly, ač z nižšího gymnázia, směle konkurovat starším spolužákům:

4. místo – prima (tým Ester Hanulíková, Libor Blaštík, Marek Šťastník), 13367 bodů

5. místo – kvarta (tým Marie Metějčková, Adam Behanec, Roman Řezníček), 12 751 bodů.

    Všem soutěžícím děkujeme za příjemnou atmosféru a soutěživého ducha.