LITERÁRNÍ SOUTĚŽ K MĚSÍCI KNIHY

Během celého měsíce března probíhala na gymnáziu desetikolová literární soutěž, kdy podle slovní či obrazové nápovědy studenti vyššího a nižšího gymnázia hádali názvy knižních titulů. Za každou správnou odpověď obdrželi indicii, z níž pak sestavovali závěrečný výrok: Bojím se čtenáře jedné knihy – Timeo lectorem unius libri.

Vítězkami se staly: Nikol Burešová ze sekundy a Michaela Rotreklová z 2. ročníku. Nejaktivnější třídou pak byli primáni. Všem děkujeme za účast!!!