Klimatická mozaika poprvé (nejen) na GKJ

Když se řekne klimatická změna, řada lidí si vybaví oteplování, sucho, možná i tornádo na jižní Moravě. Téma je to složité, pro mnoho lidí i kontroverzní a lidem se o něm mluvit spíše nechce. Tradičním argumentem je nevybavenost informacemi o komplikovaném tématu, dalším liknavost k zaujetí stanoviska. To dobře vnímá i autor interaktivní hry s názvem Klimatická mozaika Cédric Ringenbach, francouzský odborník na klima, učitel a poradce. Ten si v roce 2015 při své práci s vysokoškolskými studenty všiml zajímavých vztahů mezi grafy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), který sdružuje vědce z celého světa. S využitím vědeckých dat vytvořil vzdělávací hru o příčinách, souvislostech a důsledcích změny klimatu. Hra se postupně rozšířila do celého světa, zahrálo si ji už více než 1,5 miliónu zvídavých dětí i dospělých. Proč je tak úspěšná a dostala se do 157 zemí světa? Je vystavená na vědecky podložených datech, která se každý rok aktualizují, je nestranná a neutrální vůči politickým a aktivistickým názorům a je srozumitelná pro každého.

Tuto hru si v říjnu poprvé zahrály na školení ARPOKu i paní učitelka Matějková a Dýmalová, a tak se pro ni nadchly, že s radostí přivítaly možnost projít ještě jedním školením a stát se facilitátory Klimatické mozaiky. Přinesly tak hru na Gymnázium Kojetín, kde si ji jako první vyzkoušela třída prima během tříhodinového bloku. GKJ se tak stalo zřejmě první školou na střední Moravě, která tuto hru zařadila do své výuky.

 A jak se klimatická mozaika hraje? Žáci, rozdělení do skupin, postupně od svých facilitátorů obdrží tři sady karet obsahujících skutečnosti související s klimatem. Ve vzájemné spolupráci pak členové každé skupiny vyhledávají a usouvztažňují příčiny klimatických změn a jejich důsledky pro člověka a pro přírodu. Důležité je uvést, že hra má sice správné řešení, to samo o sobě ovšem není cílem skupinové aktivity. Skutečným výsledkem všech účastníků je diskuse nad tématem klimatu – obohacování jednotlivců o názory a postoje ostatních, diskuse nad stavem klimatu, vzájemné sdílení emocí, které se nad odkrývanými souvislostmi uvolňují. Žáci nadto zkoušejí navrhnout opatření k ochraně klimatu, která by mohli zvládnout jako jednotlivci, která by mohla zavést škola a která by pomohla městu vyrovnat se s klimatickou změnou.

První odpoledne s primou a klimatickou mozaikou na GKJ se vydařilo.  Žákům se aktivity spojené s kartami líbily. Pro řadu z nich byly informace o souvislosti jevů, které působí na naše klima, poměrně známé. Některé informace si benjamínci jen srovnali v hlavě, další byly novinkami – například to, že Země má „horečku“ a ani my lidé se necítíme zrovna nejlíp, když nám stoupne teplota třeba jen o pouhý stupeň Celsia. Dlužno dodat, že naši nejmladší si zahráli Klimatickou mozaiku v „dětské“ verzi. Pro dospělé a studenty středních škol existuje hra v základní, velmi podrobné verzi. O to působivější je poznání, které je posláním celé této aktivity – důsledky veškeré lidské činnosti nemizí v hlubinách minulosti. Otiskují se do prostředí, ve kterém žijeme, a konečným důsledkem jsme zase a jen my – lidé – náš život a jeho kvalita, délka a pokračování.

Bingo – aktivita na úvod

Skupinky skládající Klimatickou mozaiku