Ester bodovala ve finále Naší přírodou

Naše škola se už dlouhé roky účastní přírodovědné soutěže Naší přírodou, kterou pořádá BIOS Přerov. Během zimy se koná pět semifinálových kol pro žáky 2. stupně ZŠ a víceletá gymnázia. Žáci reprezentující jednotlivé školy soutěží vždy v jednom společenstvu (voda, les, lidská sídla a pole, louky a pastviny) a během půl hodiny musí nasbírat co nejvíce bodů za správné odpovědi. Otázky nejsou vůbec jednoduché, často se jedná o informace, které nejsou součástí školního vzdělávacího plánu a ani je nenajdete v učebnicích.

Vítězové jednotlivých ekosystémů postupují do finále, které letos proběhlo 26. 3. Z prvního místa semifinále postoupila Ester Hanulíková z primy, která se dokázala poprat s otázkami společenstva lesa, například:

  • Kde hnízdí budníčci?
  • Jaké pupeny má jasan?
  • Kteří lesní plazi žijí ve vyšších polohách?

Ester dokázala odpovídat ze všech účastníků tohoto společenstva nejlépe, a tak si zaslouženě vybojovala 1. místo.

Děkujeme za reprezentaci školy!