Geologická olympiáda 2024

Školní kolo geologické olympiády se odehrálo stejně jako v jiných letech formou on-line testu. Žáci si vybírali z nabízených odpovědí, při špatné odpovědi se bod odečítal. Tématem letošního ročníku byly nerostné suroviny České republiky.

V mladší kategorii (nižší gymnázium) se soutěže zúčastnili 3 žáci, ve starší kategorii (vyšší gymnázium) 19 žáků.

Výsledky školního kola jsou následující:

Mladší kategorie A

  1. místo Libor Blaštík  49 b. (V1)
  2. místo Anh Thi Dam 24 b. (V3)
  3. místo Nikol Burešová 7 b. (V2)

Starší kategorie B

  1. místo Matouš Krchňák 48 b. (V6)
  2. místo Aleš Krachňák 47 b. (V6)
  3. místo Jiří Večeře 41 b. (V6).

Všichni žáci postoupili do okresního kola.

I kolo okresní bylo on-line. Žáci měli za úkol zodpovědět celkem 35 otázek opět na téma nerostné suroviny ČR, u některých vybírali nabízené odpovědi, některé otázky byly otevřené. Při špatné odpovědi se bod odečítal.

Výsledky okresního kola jsou následující:

Mladší kategorie A

  1. místo Anh Thi Dam (V3)

Starší kategorie B

  1. místo Matouš Krchňák (V6)
  2. místo Aleš Krchňák (V6)
  3. místo Adele Judasová (2.)

Do krajského kola postoupili tři žáci, a to Anh Thi Dam, Matouš a Aleš Krchňákovi. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci je čekal test a poznávačka hornin a nerostů. Nikdo z našeho gymnázia se však neumístil na prvních třech pozicích.

Děkujeme všem za reprezentaci školy!