Debatní klub

Debatování je způsob, jak si zlepšit své řečnické a argumentační schopnosti. Rozvíjí kritické myšlení a umění dobře formulovat a prezentovat své myšlenky.

Debatní klub při gymnáziu v Kojetíně pracuje od roku 2002. Jeho činnost zaštiťuje kromě naší školy také Asociace debatních klubů, z. s., která organizuje v České republice soutěže mezinárodního Debatního programu Karla Poppera v akademickém debatování.

Debatní soutěže probíhají nejen v českém, ale i anglickém jazyce. Debatéři se tak pravidelně zapojují do debatních soutěží a turnajů nejen v České republice, ale i v zahraničí, kde získávají i řadu úspěchů.

Vzhledem k aktuální situaci probíhá v současné době většina debatních soutěží online.