Dny otevřených dveří

Zveme žáky devátých a pátých tříd základních škol a jejich rodiče  na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ GYMNÁZIA KOJETÍN, které se uskuteční v sobotu 4. 12. 2021 a v sobotu 29. 1. 2022 vždy od 9:00 do 12:00. 

Připravujeme pro vás kromě komentované prohlídky s průvodcem, řadu zajímavých aktivit, experimenty v laboratořích, kvízy, ukázky studijních materiálů, učebnic, prací našich studentů. Samozřejmě budete mít možnost promluvit si s jednotlivými vyučujícími i s vedením školy. 

Doufáme, že nám epidemiologická situace dovolí oba naplánované dny otevřených dveří uskutečnit, abychom mohli všechny zájemce o studium na naší škole srdečně přivítat. Těšíme se na vás.   

Nehodí se vám termín dnů otevřených dveří ? Můžete využít naši virtuální prohlídku školy na webových stránkách www.gkj.cz.

Máte dotazy ohledně studia na naší škole? Volejte 581 705 333 (sekretariát školy).