Historie a současnost školy

Historie gymnaziálního školství v Kojetíně sahá do padesátých a šedesátých let 20. století, kdy v Kojetíně existovala jedenáctiletá střední škola a poté všeobecně vzdělávací škola. Její poslední žáci ukončili studium maturitní zkouškou ve školním roce 1964/65. Poté byla škola zrušena a žáci převedeni do Přerova.

Nová historie školy je spojena s rokem 1993. Iniciátorem založení školy byl bezesporu její budoucí ředitel RNDr. Jaroslav Kopřiva (ve funkci 1993 – 1998). O zřízení gymnázia projevilo významný zájem i tehdejší vedení města Kojetína a kojetínské radnice i v dalších letech škole jenom přála a podporovala ji.

Škola sídlila původně v prostorách ZŠ Svatopluka Čecha, kde si zmodernizovala prostory k výuce. Protože žáků přibývalo (počet tříd byl v modelu školy plánován na dvanáct), bylo nutné hledat nové prostory. Výuka se tedy přestěhovala na novou adresu budovy bývalé ISŠ a získala zcela novou moderní přístavbu s venkovním sportovním areálem. Zde sídlí škola dosud.

První maturanti vyšli ze školy v roce 1997, byli to absolventi čtyřletého studia. Od tohoto roku opouštějí budovu školy jak absolventi čtyřletého, tak i osmiletého výukového cyklu.

Více o historii školy v PDF

Současnost

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 navazuje na tradici středoškolského vzdělávání v tomto městě a vzniklo v roce 1993. Jde o všeobecně zaměřenou školu s osmiletým a čtyřletým studijním programem. Jejím cílem je trvale poskytovat svým žákům kvalitní vzdělání prostřednictvím zkušených odborníků a připravit je ke studiu na vysoké škole. K tomu využíváme, možno říci, nadstandardní technické vybavení a moderně zrekonstruované prostory nejen v půdní vestavbě. Svou kapacitou je škola uzpůsobena pro dvanáct tříd, v nich může studovat maximálně 360 žáků. Menší počet žáků je tedy spíše předností, lze vnímat každého jednotlivě, učitelé i žáci se navzájem znají. Naše gymnázium má charakter spíše velké rodiny, než neosobní instituce. Dojíždějí k nám žáci z bývalých okresů Přerov, Kroměříž, Prostějov, s dopravou nejsou zásadní problémy a na případné změny v jízdních řádech gymnázium umí reagovat. Stravování pro nás zajišťuje městská školní jídelna.

Gymnázium Kojetín se může pochlubit dlouhodobě vysokou úspěšností absolventů v přijímacím řízení na vysoké školy, výbornými výsledky žáků u maturitních zkoušek, čímž se řadí mezi nejúspěšnější školy v Olomouckém kraji. Žáci jsou úspěšní také v soutěžích a olympiádách.

V rámci výuky nabízíme škálu volitelných seminářů a v rámci odborných předmětů je nezanedbatelná spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UP Olomouc. V současné době se rozvíjí také spolupráce se Soudcovskou unií. S těmito partnery byl vytvořen nový výukový program zaměřený na problematiku trestního a občanského práva a od třetího ročníku vyššího gymnázia bude nabízen jako volitelný předmět.

Na škole dále realizujeme řadu dalších projektů a aktivit, uskutečňují se domácí i zahraniční exkurze, mezinárodní spolupráce s partnerskou školou, sportovní a turistické výcvikové kurzy, taneční kurzy, besedy s významnými osobnostmi. Už několik let se škola úspěšně zapojuje do debatování ve středoškolské Debatní lize, zapojujeme se do projektu MF DNES Studenti čtou a píší noviny, dlouhodobě realizujeme projekt Adopce na dálku.

V oblasti mimotřídní a zájmové činnosti se mohou naši žáci uplatnit při organizaci plesů, vánočních a veřejných akademií, při činnosti pěveckého sboru Prima nota, při dalších kulturních a sportovních akcích organizovaných žákovským parlamentem.

O tom všem a o mnoha dalších činnostech a událostech naleznete podrobnější informace na těchto našich nově vytvořených stránkách.