Kontakty

Vedení školy

Sekretariát školy

Učitelé

Braunerová Marie, Mgr.

Třídní učitelka primy

Anglický jazyk, tělesná výchova

Černá Pavla, Mgr.

Třídní učitelka sekundy

Biologie, tělesná výchova

Dýmalová Dana, Mgr.

Koordinátor EVVO

Třídní učitelka 2. ročníku

Biologie, zeměpis

Kebzová Zuzana, Mgr.

Třídní učitelka kvinty

Anglický jazyk, společenské vědy

Matějková Markéta, Mgr.

Třídní učitelka 1. ročníku

Český jazyk, výtvarná výchova, dějepis

Nevrlá Markéta, Ing.

Třídní učitelka septimy

Matematika, chemie

Asistenti

Další zaměstnanci školy

Langr Jaromír

Školník, údržbář

581 705 342