Kontakty

Vedení školy

Sekretariát školy

Učitelé

Braunerová Marie, Mgr.

Třídní učitelka primy

Anglický jazyk, tělesná výchova

Černá Pavla, Mgr.

Třídní učitelka sekundy

Biologie, tělesná výchova

Dýmalová Dana, Mgr.

Koordinátor EVVO

Třídní učitelka 2. ročníku

Biologie, zeměpis

Matějková Markéta, Mgr.

Třídní učitelka 1. ročníku

Český jazyk, výtvarná výchova, dějepis

Růžička Jaromír, Mgr.

Třídní učitel 4. ročníku

Český jazyk, společenské vědy

Asistenti

Další zaměstnanci školy

Langr Jaromír

Školník, údržbář

581 705 342