Kontakty

Vedení školy

Sekretariát školy

Učitelé

Braunerová Marie, Mgr.

Třídní učitelka sekundy

Anglický jazyk, tělesná výchova

Černá Pavla, Mgr.

Metodik prevence

Třídní učitelka tercie

Biologie, tělesná výchova

Dýmalová Dana, Mgr.

Koordinátor EVVO

Třídní učitelka 3. ročníku

Biologie, zeměpis

Nevrlá Markéta, Ing.

Třídní učitelka oktávy

Matematika, chemie

Petřeková Veronika, Mgr.

Kariérový poradce

Třídní učitelka septimy

Fyzika, biologie

Asistenti

Další zaměstnanci školy

Langr Jaromír

Školník, údržbář

581 705 342