Kontakty

Vedení školy

Sekretariát školy

Učitelé

Braunerová Marie, Mgr.

Třídní učitelka sekundy

Anglický jazyk, tělesná výchova

Dýmalová Dana, Mgr.

Koordinátor EVVO

Třídní učitelka 3. ročníku

Biologie, zeměpis

Matějková Markéta, Mgr.

Třídní učitelka 2. ročníku

Český jazyk, výtvarná výchova, dějepis

Petřeková Veronika, Mgr.

Kariérový poradce

Třídní učitelka septimy

Fyzika, biologie

Rotreklová Jana, Mgr.

Třídní učitelka 1. ročníku

Český jazyk, dějepis

Asistenti

Další zaměstnanci školy

Langr Jaromír

Školník, údržbář

581 705 342