Partneři a sponzoři školy

Jazyková škola P. A. R. K., se kterou Gymnázium Kojetín spolupracuje, je mimo jiné autorizovaným zkouškovým centrem světově uznávaných cambridgeských zkoušek FCE (B2) a CAE (C1), které mají vysokou úroveň. Studentům GKJ nabízí jazyková škola také motivační přednášky týkající se těchto zkoušek, zkoušky nanečisto i „ostré“ testování se slevou. Všichni studenti GKJ, kteří se zkoušek zúčastnili, také uspěli.

Soudcovská unie ČR je organizace, se kterou začalo Gymnázium Kojetín spolupracovat v roce 2010 v rámci projektu „Právo ve výuce“ financovaného grantem Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. SUČR je v současné době stálým partnerem gymnázia. Zajišťuje pravidelné exkurze k hlavnímu líčení u soudu, poskytuje konzultace při tvorbě výukových materiálů do předmětu občan a právo, soudce Okresního soudu v Přerově, člen SUČR, je zván do školy na besedy s tematikou práva.

Hojskolen Ostersoen ve městě Aabenraa je typ střední školy v Dánsku, která nabízí vzdělávání pro studenty starší 17 a půl roku ve formě pětiměsíčního výukového programu. Součástí je nejen každodenní výuka v anglickém jazyce, ale také trávení volného času po výuce ve školním prostředí. Studijní třídy jsou tvořeny deseti až dvaceti studenty dle zaměření a volby každého z nich a příkladem velmi dobré praxe je spolupráce na workshopech mezi jednotlivými národy v rámci pracovních skupin. Z naší školy na tuto stáž pravidelně odjíždějí studenti 3. ročníku a septimy v jarním či podzimním termínu. Součástí stáže je i dvoutýdenní jazykový pobyt na Maltě.

ARPOK je olomoucká vzdělávací organizace, která se od roku 2004 věnuje výuce aktuálních témat dneška. Gymnázium Kojetín s touto organizací spolupracuje prakticky od jejího vzniku, především prostřednictvím výukových programů pro studenty a školení pedagogů v oblasti globálního rozvojového vzdělávání.

Gymnázium je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc. V rámci spolupráce navštěvují naši žáci matematické a přírodovědné semináře, laboratoře a posluchárny na univerzitě a vysokoškolští učitelé na naší škole uskutečňují besedy a přednášky.

Loga partnerů