Poradenská pracoviště

Speciálně – pedagogické poradenství

Speciálně – pedagogické poradenství ve škole má na starost Mgr. Radana Nosková.

Náplní práce je:

 • pomoc při adaptaci po příchodu z jiné školy a při upevňování studijních návyků,
 • žáci se specifickými poruchami učení (evidence, předání do odborné péče),
 • péče o nadané žáky a žáky – cizince,
 • pomoc žákům se studijními a výchovnými problémy.

http://ppp-olomouc.cz/ – poradenská pracoviště Olomouckého kraje 

https://www.poradnazl.cz/ – poradenská pracoviště Zlínského kraje 

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství ve škole má na starost Mgr. Veronika Petřeková.

Náplní práce je:

 • pomoc při výběru vysoké školy na základě osobnostních testů aj.
 • realizace besed a přednášek se zástupci VŠ, Sokrates aj.
 • potvrzování prospěchu k přijímacímu řízení na SŠ, VŠ a VOŠ
 • konzultace k volitelným předmětům s ohledem na plánovanou oblast studia na VŠ
 • získávání a předávání materiálů od vysokých a vyšších odborných škol žákům

https://www.najdivs.cz/ – nalezení vysokých nebo vyšších odborných škol podle oboru zájmu

http://www.sokrates.cz/ příprava na VŠ, VOŠ

https://www.kampomaturite.cz/ – přehled VŠ, VOŠ a informací o přijímacích zkouškách

https://www.adresarskol.cz/ – výběr školy podle oblasti

https://gaudeamus.cz/ – veletrh pomaturitního studia

Národní soustava povolání: www.nsp.cz – popis pracovní pozice, nároky zdravotní, kvalifikační, požadované certifikáty, kurzy.

https://www.mpsv.cz/  – v sekci „pro občany“ je nabídka volných pracovních míst, nabízí přehled žádaných profesí v současnosti.

http://katalog.nsp.cz – informace o povoláních uplatnitelných na českém trhu práce, potřeby trhu práce ze strany zaměstnavatelů.

www.infoabsolvent.cz – informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce.

www.prace.cz – rady, tipy, poradna, tvorba CV.

www.jobs.cz – poradna plánování kariéry, přehled o nabídce volných míst, poradna, tvorba CV.

www.budoucnostprofesi.cz – informuje o perspektivách jednotlivých profesí, vývoj v odvětvích, trhy práce v regionech.

www.ispv.cz – průměrné mzdy a platy podle zaměstnání, odvětví, vzdělání, pohlaví a věku. Novinky ze světa odměňování.

Prevence

Preventivní programy ve škole má na starost Mgr. Pavla Černá. Náplní práce je:

 • Adopce na dálku
 • Charitativní akce
 • Preventivní program