Poradenská pracoviště

Speciálně – pedagogické poradenství

Speciálně – pedagogické poradenství ve škole má na starost Mgr. Veronika Petřeková.

Náplní práce je:

  • pomoc při adaptaci po příchodu z jiné školy a při upevňování studijních návyků,
  • žáci se specifickými poruchami učení (evidence, předání do odborné péče),
  • péče o nadané žáky a žáky – cizince,
  • pomoc žákům se studijními a výchovnými problémy.

http://ppp-olomouc.cz/ – poradenská pracoviště Olomouckého kraje 

https://www.poradnazl.cz/ – poradenská pracoviště Zlínského kraje 

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství ve škole má na starost Mgr. Veronika Petřeková.

Prevence

Preventivní programy ve škole má na starost Mgr. Marcela Dejdarová. Náplní práce je:

  • Adopce na dálku
  • Charitativní akce
  • Preventivní program