Pravidla přístupnosti

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na povinně zveřejňovaný obsah webových stránek školy dostupné na adrese: www.gkj.cz dle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.


Stav souladu:
Tyto webové stránky jsou v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů co se týče obsahu povinně zveřejňovaného dle jiného právního předpisu v rámci výkonu
působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.


Informace prezentované v jiných formátech:
Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě.
Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny slovem PDF respektive DOC (DOCX) upozorňující na jiný obsah cílového odkazu.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:
 PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader

 DOC, DOCX – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče

Kontakt na správce webu:
Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu technického správce .

Původní vzor tohoto prohlášení připravilo zdarma © Než zazvoní, které pomáhá školám k plným třídám. Další šíření je možné jen při zachování této informace. Děkujeme.