Přípravné kurzy

Informace k přípravným kurzům pro přijímací řízení 2024

Přípravný kurz k jednotné přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury a z matematiky je určen uchazečům o studium z pátých a z devátých tříd základních škol, kteří do  20. února 2024 odevzdají na Gymnáziu v Kojetíně vyplněnou přihlášku ke studiu a elektronicky nebo osobně odevzdají vyplněnou přihlášku k přípravným kurzům.  Potvrzení o zařazení do kurzu zašleme na emailovou adresu zákonného zástupce po 1. březnu 2024 spolu s propozicemi k připravované 1. lekci.

Celý kurz zahrnuje čtyři lekce  z českého jazyka a z matematiky, které proběhnou pod vedením vyučujících českého jazyka a matematiky Gymnázia Kojetín. Jednotlivé lekce kurzu se uskuteční prezenčně v učebnách Gymnázia v Kojetíně.

Lekce jsou pro uchazeče zdarma.

Termíny:

1. lekce          7. března 2024

2. lekce        14. března 2024

3. lekce        21. března 2024

4. lekce        4. dubna 2024

Organizace:

15:00 – 15:55        podle skupiny lekce z ČJL nebo M

15:55 – 16:05        přestávka

16:05 – 17:00        podle skupiny lekce z M nebo ČJL

Zde přihláška ke stažení ve formátu PDF a a ve formátu DOCX: