Přípravné kurzy

Informace k přípravným kurzům pro přijímací řízení 2022

Přípravný kurz k jednotné přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury je určen uchazečům o studium z pátých a z devátých tříd základních škol, kteří do  1. března 2022 odevzdají na Gymnáziu v Kojetíně vyplněnou přihlášku ke studiu a elektronicky nebo osobně odevzdají vyplněnou přihlášku k přípravným kurzům.  Potvrzení o zařazení do kurzu zašleme na emailovou adresu zákonného zástupce po 1.  březnu 2022 spolu s propozicemi k 1. lekci.

Celý kurz zahrnuje čtyři lekce z matematiky a z českého jazyka, které proběhnou pod vedením vyučujících českého jazyka a matematiky. Lekce jsou pro uchazeče zdarma.

Pokud to epidemiologická situace dovolí, uskuteční se lekce kurzu prezenčně v učebnách Gymnázia v Kojetíně, při dodržení všech hygienických pravidel.

V případě nepříznivé epidemiologické situace, by se lekce kurzu realizovaly distančně přes platformu Office 365 formou schůzek v Microsoft Teams, ke kterým by se žáci přihlašovali na počítači nebo přes mobilní aplikaci. Zákonní zástupci žáků by vždy na začátku týdne  dostali e-mailem odkaz na přihlášení,  instrukce a případné materiály k vytištění.  V den lekce by se žáci v 15:00 ke  schůzce přihlásili.

Termíny:

1. lekce        10. března 2022

2. lekce        24. března 2022

3. lekce        31. března 2022

4. lekce          7. dubna 2022

Organizace:

15:00 – 15:55        podle skupiny lekce z ČJL nebo M

15:55 – 16:05        přestávka

16:05 – 17:00        podle skupiny lekce z M nebo ČJL

Zde přihláška ke stažení ve formátu PDF a a ve formátu DOCX: