Projekty

Během posledních let jsme na gymnáziu zrealizovali různé projekty, které přispěly ke zkvalitnění technického vybavení školy, výuky a umožnily studentům i učitelům získat zajímavé zkušenosti.

Zde výčet alespoň některých z nich:

Projekt Comenius: Jeden rok v českém a polském regionu

Bližší informace k projektu Comenius: Jeden rok v českém a polském regionu.

Projekt: Právo ve výuce

Bližší informace k projektu Právo ve výuce.

Projekt: Půdní vestavba pro rozšíření výuky

Bližší informace k projektu Půdní vestavba pro rozšíření výuky.

Projekt: GKJ – nové příležitosti ke vzdělávání

Bližší informace k projektu GKJ – nové příležitosti ke vzdělávání.

Mezinárodní projekt: GET UP AND GOALS!

Bližší informace k mezinárodnímu projektu GET UP AND GOALS!

Projekt: Aktivní občanství v globálních souvislostech

Bližší informace k dvouletému projektu Aktivní občanství v globálních souvislostech

Projekt: Podpora Gymnázia Kojetín formou šablon I.

Projekt: G. Kojetín – šablony pro SŠ II

Současné projekty:

Projekt: Doučování žáků škol

Publicita projektu: Doučování žáků škol

Projekt: DIGITALIZUJEME ŠKOLU

Projekt: Šablony OP JAK na Gymnáziu Kojetín