Základní informace

Všeobecné informace:

Název: Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683
Adresa: Svatopluka Čecha 683, 75201 Kojetín
Zřizovatel: Olomoucký kraj
IČO: 70259861
DIČ: CZ 70259861 (nejsme plátci DPH)
ID datové schránky: j9dfddc
IZO: 049 558 421

Přijímání digitálních dokumentů:

Elektronické dokumenty přijímáme v těchto formátech: pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, jpeg, png, tiff.
Obdrží-li škola přílohu, kterou neumí otevřít, bude odesílatele zprávy o této skutečnosti informovat.

Studijní obory:

Čtyřleté studium: G7941K41 gymnázium
Osmileté studium: G7941K81 gymnázium

Gymnázium bude otevírat 1 třídu čtyřletého a 1 třídu osmiletého studijního oboru s možností zvolit si studium podle standardního učebního plánu nebo plánu s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Úřední hodiny sekretariátu:

Pro studenty – pondělí až pátek od 7:30 do 12:40 hodin a od 13:35 do 15:30 hodin
Pro veřejnost – středa od 7:30 do 15:30 hodin

GDPR:

Kontakt: JUDr. Zdeňka Reková
E-mail:
Telefon: 608 073 347 nebo 777 064 655

Kontakty na vedení školy, sekretariát i učitele najdete v hlavní nabídce KONTAKTY.