Žákovský parlament

Na škole funguje žákovský parlament, ve kterém mají studenti jednotlivých ročníků možnost vyjádřit se prostřednictvím svých zástupců k otázkám organizace školy a školní výuky, demokraticky rozhodují o plánovaných školních i mimoškolních akcích studentů a účastní se různých charitativních akcí.

Zástupci z každé třídy se schází několikrát do měsíce, vždy podle aktuální potřeby plánovaných aktivit, ve školní klubovně. O veškerých důležitých informacích nebo případných změnách jsou studenti informováni od svých zástupců, případně na nástěnce.

Žákovský parlament si prosadil například používání „žolíků“ v hodinách, jako záchranu před ústním zkoušením. Z charitativních činností se zapojuje každoročně např. do uspořádání sbírky Adopce na dálku nebo do tzv. Srdíčkových dnů. Pro své spolužáky si k významným událostem připravuje projektové dny a nezapomíná ani na oslavu svátků a významných dnů jako je Den studenstva, Mikuláš, Den dětí nebo třeba Sportovní den.